2023. január 10., kedd

Mesék, történetek, könyvek szociális érzékenyítéshez


Mesék:


Süketek városa - ujgur népmese

A süket, a vak és a kopasz - magyar népmese

A három selyp leány - magyar népmese

A három együgyű leány- magyar népmese


Könyvek:

 • Bartos Erika: Őrangyal
 • Melanie Watt - Szabó T. Anna: Cidrimókus barátot szerez (Tessloff és Babilon, 2013)
 • Hohol Ancsa - Boris Juli: Terka, a világutazó (Móra Kiadó, 2015)
 • Böszörményi Gyula - Agócs Írisz: Emberke színe (Csimota Kiadó, 2009)
 • Szegedi Katalin: Lenka (Csimota Kiadó, 2010)
 • Szegedi Katalin: Palkó (Csimota Kiadó, 2013)
 • Agnes Lacor - Gwen Le Gac - Szabó T. Anna: Lili (Csimota Kiadó, 2011)
 • Shona Ines - Agócs Írisz - Varró Dániel: A játszótér olyan, mint a dzsungel (Kolibri Kiadó, 2014)
 • Stephanie Schneider: Elefántok a házban (Centrál, 2016)
 • Nyilasi Judit - Agócs Írisz: Wan-Wan és a kacagóvirág (Pongrác Kiadó, 2010)
 • Tine Schulz - Anja Tuckermann: Sokfélék vagyunk! (Pozsonyi Pagony, 2015)
 • Timo Parvela: Miú és Vau (Kolibri Kiadó, 2012)
 Forrás:https://egigero.hu/erzekenyito-gyerekkonyvek-nyitottsag-elfogadas-tolerancia#sthash.lttonsUF.dpbs

 • Maurice Sendak: Ahol a vadak várnak (Kolibri Gyerekkönyvkiadó)
 • Orit Gidali – Aya Gordon-Noy: Nóra, a gondolatolvasó
 • Michael Schober: Barátom, Gombocska – és a mágikus levelek története
 • Harcos Bálint – Dániel András: A csupaszín oroszlán
 • Julia Donaldson – Axel Scheffler: Kvirtek és kvartok

Forrás: https://wmn.hu/kult/53413-10-erzekenyito-konyv-gyerekeknek


 • Julia Donaldson: A legcsinosabb óriás (Pagony Kiadó)
 • Marék Veronika: A csúnya kislány (Móra Kiadó)
 • Julia Donaldson: A Graffaló (Pagony Kiadó)
 • Juliad Donaldson: Az öt csúfság (Pagony Kiadó)
 • Csukás István: Süsü (Könyvmolyképző Kiadó)
 • Mihail Pljackovszkij: A sün, akit meg lehetett simogatni (Móra Kiadó)
 • Berg Judit: Mesék a Tejúton túlról (Pagony Kiadó)
 • Csukás István: Pom Pom meséi (Gesta Kiadó)

Forrás: https://egigero.hu/erzekenyito-gyerekkonyvek-3-resz-empatiafejlesztes#sthash.whhjbD6v.dpbs

A három együgyű leány


Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy jómódú nagygazda özvegyasszony, s annak volt három erősen szép leánya. Olyan szépek voltak, tudjátok-e, hogy a napra lehetett volna nézni, de reájuk nem. 
De az volt a baj, hogy mindegyiknek volt egy kicsi hibája. Az egyik egy kicsit pösze volt. Annak régebben úgy mondták, hogy csepűnyelvű. A másik egy kicsit rövidlátó volt. Annak régebben úgy mondták, hogy tyúkszemű. A harmadik pedig örökké kacagott. Ha kellett, ha nem, csak, hihihi, hehehe, hahaha, örökké kacagott. 
Búsult is eleget az anyjuk, kihez tudja férjhez adni őket, mert a faluban mindenki ismerte a leányokat. Egy legény se került, aki feleségül kérte volna őket. De halljátok-e, hogy, hogy nem, a bíróhoz jött egy kanászlegény, s az még nem tudta, hogy ezek a leányok milyenek. Reggelente hajtotta ki a disznókat, s az asszony egyszer kiállott a kapuba, s azt mondja a legénynek: 
- Hallod-e, édes fiam, én hallottam, hogy te árva legény vagy, s én nagyon sajnálom az ilyen árva legényeket. Én ide az ablakba minden reggel kiteszek egy pohár pálinkát neked! 
- Jól van - hálálkodott a legény. 
Örvendett neki. Úgy is lett. Minden reggel, mikor, hajtotta a disznókat, ott várta az ablakban a pálinka. A legény fölhajtotta, s fütyörészve terelte tovább a disznókat. Mikor ennek egy hete volt, kettő, megint kiállott az asszony, s megszólította: 
- Hallod-e, édes fiam, elkéne gyere te nálunk guzsalyasba, mert van nekem három szép leányom, s amelyik megtetszik, azt feleségül vehetnéd. Nem kellene őrizned akkor a disznókat. Te lennél a gazda. Reád íratnék én mindenfélét. 
Tetszett a legénynek ez a beszéd, megígérte, hogy következő szombaton este elmegy guzsalyasba. Várták a leányok a legényt, de az asszony még sokkal jobban. Töltött káposztát főzött, süteményt sütött, bort, pálinkát hozatott, s a leányait nagyon felöltöztette. Teveszőr rokolyába, szoknyába, ingbe, lájbiba, s bevitt egy hosszú bükkfa padot, arra sorba reáültette őket, s rájuk parancsolt: 
- Itt üljetek, ne, de nekem se meg ne mozduljatok, se meg ne szólaljatok, meg ne tudja a legény, hogy ti milyenek vagytok. 
Meg is ígérték a leányok, hogy nem szólnak egy árva szót sem. 
Egyszer csak jön a legény, koppant, bejön, köszön, s a kucsmáját leteszi az ágyra, s beszélgetnek. De csak az asszony beszélgetett, a leányok meg se mertek szólalni. Előbb - majd elfelejtettem mondani - letett a gazdaasszony az ajtó sarkához egy tűt, s azt mondja a rövidlátónak: 
- Nézz csak ide, édes leánykám, ide leteszek egy tűt, s ha idejön a legény, akkor te menj oda, s vedd fel. Mondd azt, hogy nézze csak, anyóka, milyen sötét van, lámpás világ, azt mondják, hogy én tyúkszemű vagyok, s mégis megtaláltam a tűt. 
Na, úgy is történt, ahogy megbeszélték. Az asszony letette a tűt, a leányok ültek, s ő beszélgetett a legénnyel. Eszébe jutott a leánynak, hogy neki a tűt fel kell vennie. Felugrott a padról, odamegy az ajtó sarkához, s azt mondja: 
- Jaj, anyóka, nézze csak ebben a sötétben itt az ajtó sarkánál találtam egy tűt. 
- Jól van, édes leánykám - bólintott az asszony. - Látod-e, azt mondják, hogy tyúkszemű vagy. Vidd a helyére. 
De mikor megfordult a leány, meglátta, hogy a vetett ágyon kucorog valami. Nem vette észre, mikor a legény a kucsmáját odatette. Azt hitte, hogy a macska kucorodott fel. Odaugrott, s a tenyerével hirtelen leütötte. 
- Kácc le, te szégyentelen! 
Erre, amelyik leány örökké kacagott, az úgy elkezdett kacagni, hogy azt se tudta, hová legyen, csak kacagott s kacagott. No, erre megszólalt a harmadik leány, amelyik csepűnyelvű volt: 
- Láttátok-e, én egy tót te tótam, mott én megyek férjhez. 
A legény csak most tudta meg, hogy ő hová került, milyen lányokhoz. Megszégyellte magát, s úgy kiugrott az ajtón, hogy többet vissza se nézett. Mintha puskából lőtték volna ki. Aztán, hogy a szegény asszony hogy adta férjhez a leányait, azt én nem tudom. Itt a vége, fuss el véle!

A három selyp leány
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy özvegyasszony. De nem magában élt, volt neki három lánya is. Szépek voltak, csinosak voltak, de mind a hárman olyan selypesen beszéltek, mintha egy foguk se lett volna. Már ugyancsak ott volt az idejük, hogy férjhez menjenek, de amint megszólaltak, minden legénynek elment tőlük a kedve. Egyszer egy idegen legény jött a faluba leánynézőbe. Elkommendálták az özvegyasszonyhoz is. Az asszony mindjárt kávét tett fel, hogy majd megkínálja a legényt, a lányoknak meg megparancsolta, hogy egyik se szóljon egy szót sem, majd beszél ő helyettük. 
Be is állított a legény, még a széket is letörölték neki. Beszélt annyit az öregasszony, hogy a legény alig jutott szóhoz; a leányok meg hallgattak, mint a tojásban a csirke. Egyszer csak elkezdett futni a tej. Elkiáltja magát a nagyobbik leány: 
- Put a té, put a té! 
A közbülső meg mindjárt rámondja: 
- Ne fólj te, nem fabad befélni! 
De a legkisebbik se hagyja: 
- De drága a té, péndér addák! 
A legény csak nézett széjjel, s úgy elment, hogy még a kávét se várta meg. Talán még most is házasodik, ha eddig meg nem házasodott.

Forrás:  szerk. Kovács Ágnes Icinke-picinke - Móra Ferenc Könyvkiadó Budapest - 1972

A vakok és az elefánt (hindu mese)

Valamikor réges-régen volt egy falu, ahol csak vak emberek éltek. Egy szép napon távoli földről egy utazó érkezett hozzájuk elefánt háton. Amikor elmondta az embereknek, hogy merről és milyen állat hátán érkezett, mindenki nagyon elcsodálkozott, mert soha nem hallottak még elefántról. Megkérték hát az utazót, hogy a falu hat legbölcsebb, sokat tapasztalt vénjének mutassa meg az állatot, hogy azok a többieknek elmesélhessék, hogy miféle teremtmény az elefánt.

Az utazó az elefánthoz vezette hát a bölcseket, hogy azok alaposan megtapogathassák azt. A bölcsek dolguk végeztével aztán visszatértek a falu népéhez, hogy elmeséljék, hogy milyen is az elefánt.

Az első, akinek a tapogatás közben az elefánt füle akadt a kezébe így szólt:
– Nos, könnyen elmondhatom, hogy milyen az elefánt; olyan mint egy hatalmas levél, vagy még inkább mint egy folyton mozgolódó gyapjúszőnyeg.

A második, aki az elefánthoz érve annak agyarában akadt meg, rögtön felháborodva közbevágott:
– Ezt a badarságot! Hiszen az elefánt olyan mint egy hatalmas dárda!

De be sem fejezhette a mondatot, mert felkiáltott az a bölcs is, amelyiknek az elefánt ormánya jutott:
– Már ne haragudjatok, de bölcs létetekre hallatlan ostobaságokat beszéltek! Hiszen az elefánt kétségtelenül egy óriáskígyó!

A következő bölcs, aki az elefánt farkával ismerkedett, dörmögve szólásra emelkedett:
– Azért tudós társam túloz egy kicsit, mert az elefánt nem óriáskígyó, inkább csak olyan, mint egy hosszú kötél.

Ezen a ponton az ötödik bölcs, aki az elefánt egyik lábát ölelgette, szintén kikelt magából:
– Ennyi tévedést! Ahányan vagytok, annyi sületlenséget beszéltek! Az elefánt vitán felül olyan, mint egy hatalmas fatörzs!

Ezt már a hatodik, aki az elefánt oldalát tapogatta, sem állhatta meg szó nélkül:
– Még ilyet! Tudatlanok vagytok, mint egy gyermek! Még a “vak is láthatja”, hogy az elefánt egy hatalmas mozgó hegy!

A bölcsek egyre nagyobb vitába mélyedtek, mindegyikük védte a maga által tapasztalt valóságot. Szó szót követett, és így eshetett meg, hogy a vak bölcsek bölcselkedés helyett végül ököllel estek egymásnak, hogy érvényt szerezzenek az “igazságnak”! Talán azóta is csépelik egymást, ha közben bele nem haltak. A vakok falujában pedig soha senki sem tudhatta meg, hogy miféle teremtmény az elefánt.

Forrás: https://www.ferfihang.hu/2012/08/04/a-vakok-es-az-elefant-hindu-mese/ (kép és szöveg)